2022. gada 20. aprīlī ARISTA INK TECHNOLOGIES SIA noslēdza līgumu Nr. SKV-L-2022/169 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


Sadarbība ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru